Blog > Komentarze do wpisu

Blog Chrzelice

Nazywam się Anna Orlik. Pod tym adresem: chrzelice.blox.pl w latach 2007-2013 prowadziłam bloga o zamku w Chrzelicach, działaniach Fundacji Ortus, ciekawych i inspirujących wydarzeniach w Chrzelicach. W latach 2008-2012 działałam w Fundacji Ortus. 

Zamek w Chrzelicach:
"Początkowo budowla pełniła rolę warowni. Na przestrzeni wieków wiele razy ją przebudowywano i odbudowywano. Na początku swojego istnienia zamek prawdopodobnie był otoczony fosą, murami obronnymi, do celów obronnych służyła również wolno stojąca wieża. Urbarz z 1574 roku tak oddaje wygląd zamku i najbliższej okolicy: „Położony jest na niskim, bagnistym miejscu, mimo że nie tylko z prawie dobrymi i ładnymi pokojami, posiada dość grube (mocne) mury obronne, fosy i bagna tak ukształtowaną przez samą naturę, że można było urządzić go nie tylko ku ozdobie, ale także jako silną twierdzę.(…)” 
... Od XVI wieku zamek przechodził z rąk do rąk. Jego właścicielami byli między innymi: arcyksiążę Austrii i król Czech i Węgier Ferdynand I, Henryk von Pogrell, Johan II Posadowski, Jerzy IV Prószkowski, król Fryderyk II Hohenzollern, Johan Gotlieb Leopold, Gotlieb Eduard Heller. Ostatni przedwojenny dzierżawca zamku w Chrzelicach to Feliks Heller. 
W XVII wieku istniały plany rozbudowy zamku  do jeszcze potężniejszej twierdzy, sporządzone przez uznanego ówczesnego architekta i inżyniera Valentina von Säbisch, lecz plany te zostały pokrzyżowane przez wojnę trzydziestoletnią. Pod koniec XVII wieku, w 1674 roku dokonano wreszcie przebudowy, po której zamek już nie wyglądał jak wcześniej, z obronnej twierdzy zamienił się w barokową rezydencję, budowlę o kształcie litery C, ze skrzydłami bocznymi o nierównej długości."

fragment tekstu mojego autorstwa, o zamku i planach Fundacji Ortus

Bibliografia:
Andrzej Legendziewicz „Zamek w Chrzelicach, Wyniki badań architektonicznych oraz wytyczne konserwatorskie do projektu zabezpieczeń”
Andrzej Orliński, Wojciech Popławski „Ekspertyza technologiczno – konserwatorskiego zabezpieczenia ruin”
Bogusław Wyżykowski „Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym”
Eryk Murlowski „Chrzelice 1306-2006”

sobota, 14 maja 2016, kalyan

Polecane wpisy

  • Zamek w Chrzelicach

    W roku 2008 Fundacja Ortus podjęła się ambitnego i trudnego zadania, jakim była rewitalizacja zrujnowanego zamku w Chrzelicach oraz stworzenie w jego murach Ce