Blog > Komentarze do wpisu

Zamek w Chrzelicach

W roku 2008 Fundacja Ortus podjęła się ambitnego i trudnego zadania, jakim była rewitalizacja zrujnowanego zamku w Chrzelicach oraz stworzenie w jego murach Centrum Dialogu Kultur. W latach 2008-2014 Fundacja Ortus podejmowała wiele działań, projektów związanych z rewitalizacją zamku. Był wielki sukces, czyli pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO) na lata 2007-2013. Niestety zabrakło wymaganego w projekcie wkładu własnego Fundacji. Władze Województwa Opolskiego nie uznały jako wkładu własnego pieniędzy z projektów, które realizowała Fundacja Ortus.
W ramach działań Fundacji zrealizowaliśmy wiele działań, takich jak np. coroczne Medialaby, Festiwal Jedno Koło, Multimedialna Kronika Opolszczyzny.  
Zamek wzbogacił się o pozwolenia na budowę, co jest ważnym krokiem do jego rewitalizacji. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w parku zamkowym, który podobnie jak zamek, wpisany jest do rejestru zabytków.

Odbyło się wiele spotkań poświęconych zamkowi, idei Centrum Dialogu Kultur. Przez kilka lat, działania Fundacji Ortus wpisały się na trwałe w krajobraz Chrzelic, wsi na Opolszczyźnie.

Obecnie Fundacja Ortus jest w stanie likwidacji, w obliczu braku wkładu własnego, nie jest w stanie oddać części kwoty wydanej na dokumentację.

 

Foto: Facebook\ChrzeliceZamek

Zamek w Chrzelicach

Foto: Facebook\ChrzeliceZamek

Zamek w Chrzelicach

środa, 11 maja 2016, kalyan

Polecane wpisy