RSS
niedziela, 06 listopada 2016

Odnalazłam w zasobach Internetu screeny z bloga o Chrzelicach, zamku i Fundacji Ortus, jakiego prowadziłam pod tym adresem przez 6 lat:

 

Blog o Chrzelicach

 

Blog o Chrzelicach

sobota, 14 maja 2016

Nazywam się Anna Orlik. Pod tym adresem: chrzelice.blox.pl w latach 2007-2013 prowadziłam bloga o zamku w Chrzelicach, działaniach Fundacji Ortus, ciekawych i inspirujących wydarzeniach w Chrzelicach. W latach 2008-2012 działałam w Fundacji Ortus. 

Zamek w Chrzelicach:
"Początkowo budowla pełniła rolę warowni. Na przestrzeni wieków wiele razy ją przebudowywano i odbudowywano. Na początku swojego istnienia zamek prawdopodobnie był otoczony fosą, murami obronnymi, do celów obronnych służyła również wolno stojąca wieża. Urbarz z 1574 roku tak oddaje wygląd zamku i najbliższej okolicy: „Położony jest na niskim, bagnistym miejscu, mimo że nie tylko z prawie dobrymi i ładnymi pokojami, posiada dość grube (mocne) mury obronne, fosy i bagna tak ukształtowaną przez samą naturę, że można było urządzić go nie tylko ku ozdobie, ale także jako silną twierdzę.(…)” 
... Od XVI wieku zamek przechodził z rąk do rąk. Jego właścicielami byli między innymi: arcyksiążę Austrii i król Czech i Węgier Ferdynand I, Henryk von Pogrell, Johan II Posadowski, Jerzy IV Prószkowski, król Fryderyk II Hohenzollern, Johan Gotlieb Leopold, Gotlieb Eduard Heller. Ostatni przedwojenny dzierżawca zamku w Chrzelicach to Feliks Heller. 
W XVII wieku istniały plany rozbudowy zamku  do jeszcze potężniejszej twierdzy, sporządzone przez uznanego ówczesnego architekta i inżyniera Valentina von Säbisch, lecz plany te zostały pokrzyżowane przez wojnę trzydziestoletnią. Pod koniec XVII wieku, w 1674 roku dokonano wreszcie przebudowy, po której zamek już nie wyglądał jak wcześniej, z obronnej twierdzy zamienił się w barokową rezydencję, budowlę o kształcie litery C, ze skrzydłami bocznymi o nierównej długości."

fragment tekstu mojego autorstwa, o zamku i planach Fundacji Ortus

Bibliografia:
Andrzej Legendziewicz „Zamek w Chrzelicach, Wyniki badań architektonicznych oraz wytyczne konserwatorskie do projektu zabezpieczeń”
Andrzej Orliński, Wojciech Popławski „Ekspertyza technologiczno – konserwatorskiego zabezpieczenia ruin”
Bogusław Wyżykowski „Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym”
Eryk Murlowski „Chrzelice 1306-2006”

środa, 11 maja 2016

W roku 2008 Fundacja Ortus podjęła się ambitnego i trudnego zadania, jakim była rewitalizacja zrujnowanego zamku w Chrzelicach oraz stworzenie w jego murach Centrum Dialogu Kultur. W latach 2008-2014 Fundacja Ortus podejmowała wiele działań, projektów związanych z rewitalizacją zamku. Był wielki sukces, czyli pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO) na lata 2007-2013. Niestety zabrakło wymaganego w projekcie wkładu własnego Fundacji. Władze Województwa Opolskiego nie uznały jako wkładu własnego pieniędzy z projektów, które realizowała Fundacja Ortus.
W ramach działań Fundacji zrealizowaliśmy wiele działań, takich jak np. coroczne Medialaby, Festiwal Jedno Koło, Multimedialna Kronika Opolszczyzny.  
Zamek wzbogacił się o pozwolenia na budowę, co jest ważnym krokiem do jego rewitalizacji. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w parku zamkowym, który podobnie jak zamek, wpisany jest do rejestru zabytków.

Odbyło się wiele spotkań poświęconych zamkowi, idei Centrum Dialogu Kultur. Przez kilka lat, działania Fundacji Ortus wpisały się na trwałe w krajobraz Chrzelic, wsi na Opolszczyźnie.

Obecnie Fundacja Ortus jest w stanie likwidacji, w obliczu braku wkładu własnego, nie jest w stanie oddać części kwoty wydanej na dokumentację.

 

Foto: Facebook\ChrzeliceZamek

Zamek w Chrzelicach

Foto: Facebook\ChrzeliceZamek

Zamek w Chrzelicach